Despre Open Consulting   Servicii Open Consulting   Programe de finantare   Rezultate Open Consulting   Scrie-ne  Posibilitati de finantare

Fonduri structurale
> Programul National de Dezvoltare Rurala
> Fondul European pentru Piscicultura
> Programul Operational Regional
> Programul Operational Sectorial Competitivitate
> Programul Operational Sectorial de Mediu
> Programul Operational Sectorial Resurse Umane
> Programul Operational Sectorial de Transport

Fonduri nationale
> MIMMCTPL
> MEC
> AFM

Resurse
> Noile coduri CAEN

 


Home > Programe de finantare > Programul Operational Sectorial Transport
Programul Operational Sectorial Transport
(sursa: Conferinta internationala „Fonduri Structurale si de Coeziune pentru Romania”)

Obiectivul general al POS Transport consta in promovarea in Romania a unui sistem de transport durabil, care sa permita deplasarea rapida, eficienta si in conditii de siguranta a persoanelor si bunurilor, la servicii de un nivel corespunzator standardelor europene.


Obiective specifice:

 • Modernizarea - cu accent deosebit pe Axele Prioritare TEN – T;
 • Promovarea transportului feroviar, naval si intermodal;
 • Promovarea unei dezvoltari durabile, in special prin minimizarea efectelor adverse asupra mediului si cresterea sigurantei traficului.

AXE PRIORITARE TEMATICE

AXA PRIORITARA 1 - Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE

 • 1.1 Infrastructurarutierade-a lungul Axei Prioritare nr.7
 • 1.2 Infrastructuraferoviarade-a lungul Axei Prioritare nr.22
 • 1.3 Infrastructuranavalade-a lungul Axei Prioritare nr.18

AXA PRIORITARA 2 - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN-T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil
 • 2.1 Drumuri nationale
 • 2.2 Cai ferate si servicii
 • 2.3 Porturi fluviale si maritime
 • 2.4 Infrastructura aeroportuara

AXA PRIORITARA 3 - Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor

 • 3.1 Promovarea transportului intermodal
 • 3.2 imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport
 • 3.3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului

AXA PRIORITARA 4 - Asistenta Tehnica pentru POS-T

 • 4.1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS-T
 • 4.2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS-T

Proiectele beneficiarilor sunt propuse spre finantare din POS Transport pe baza unei cereri de finantare inaintate la Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial de Transport.

O caracteristica de baza a proiectelor de transport, in special a celor de infrastructura, o reprezinta durata lunga de pregatire, fapt ce determina un numar relativ limitat de proiecte suficient de bine pregatite pentru finantare prin POST. Din cauza acestui fapt, in cazul POST nu va exista propriu-zis o selectie din mai multe aplicatii, ci o evaluare a fiecarei cereri de finantare, pe masura ce aceastea sunt depuse.

 

Toate drepturile rezervate 2005 - 2007 SC Open Consulting SRL Scrie-ne la: