Despre Open Consulting   Servicii Open Consulting   Programe de finantare   Rezultate Open Consulting   Scrie-ne  Posibilitati de finantare

Fonduri structurale
> Programul National de Dezvoltare Rurala
> Fondul European pentru Piscicultura
> Programul Operational Regional
> Programul Operational Sectorial Competitivitate
> Programul Operational Sectorial de Mediu
> Programul Operational Sectorial Resurse Umane
> Programul Operational Sectorial de Transport

Fonduri nationale
> MIMMCTPL
> MEC
> AFM

Resurse
> Noile coduri CAEN

 


Home > Programe de finantare > Programul Operational Sectorial Resurse UmaneProgramul Operational Sectorial Resurse Umane

Obiectivul general al POS DRU consta in dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii acestuia, prin conectarea educatiei si a invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite de participare pe o piata a fortei de munca moderna, flexibila si inclusiva.

Obiective specifice:

 • Promovarea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initiala si continua, inclusiv invatamantul superior si cercetarea;
 • Promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea calitatii si productivitatii la locul de munca;
 • Facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga durata pe piata muncii;
 • Dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si inclusive;
 • Promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in zonele rurale;
 • Imbunatatirea serviciilor publice de ocupare;
 • Facilitarea accesului persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile la educatie si pe piata fortei de munca.

AXE PRIORITARE TEMATICE

AXA PRIORITARA 1 - Educatia si formarea profesionalain sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere

 • 1.1 Acces la educatie si formare profesionalainitialade calitate;
 • 1.2 invatamant superior de calitate;
 • 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala;
 • 1.4 Calitate in FPC;
 • 1.5 Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii.

AXA PRIORITARA 2 - invatarea pe tot parcursul vietii si piata muncii
 • 2.1 Tranzitia de la scoalala o viata activa;
 • 2.2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii;
 • 2.3 Acces si participare la FPC.

AXA PRIORITARA 3 - Cresterea adaptabilitatii fortei de muncasi a intreprinderilor

 • 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale;
 • 3.2 Formare profesionala si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii;
 • 3.3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila.

AXA PRIORITARA 4 - Modernizarea Serviciului Public de Ocupare

 • 4.1 intarirea capacitatii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare;
 • 4.2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare.

AXA PRIORITARA 5 Promovarea masurilor active de ocupare

 • 5.1 Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare;
 • 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca.

AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale

 • 6.1 Dezvoltarea economiei sociale;
 • 6.2 imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii;
 • 6.3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii;
 • 6.4 Initiativele transnationale pe piata inclusiva a muncii.

AXA PRIORITARA 7- Asistenta tehnica

 • 7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU;
 • 7.2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare.
Toate drepturile rezervate 2005 - 2007 SC Open Consulting SRL Scrie-ne la: