Despre Open Consulting   Servicii Open Consulting   Programe de finantare   Rezultate Open Consulting   Scrie-ne  Posibilitati de finantare

Fonduri structurale
> Programul National de Dezvoltare Rurala
> Fondul European pentru Piscicultura
> Programul Operational Regional
> Programul Operational Sectorial Competitivitate
> Programul Operational Sectorial de Mediu
> Programul Operational Sectorial Resurse Umane
> Programul Operational Sectorial de Transport

Fonduri nationale
> MIMMCTPL
> MEC
> AFM

Resurse
> Noile coduri CAEN

 


Home > Programe de finantare > Programul Operational Sectorial Competivitate
Programul Operational Sectorial Competitivitate

Ce este Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competitivitatii Economice”?
Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competitivitatii Economice” este un document negociat cu Uniunea Europeana prin care se urmareste incurajarea cresterii productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de nivelul Uniunii Europene.

Ce domenii acopera Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competitivitatii Economice”

  • Sistemul productiv, in special cel al intreprinderilor mici si mijlocii
  • Cercetare/Dezvoltare
  • IT si Comunicatii
  • Energie

Axe prioritare ale Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”:

AXA PRIORITARA I: Dezvoltarea unui sistem inovativ de productie;

Beneficiari:
Pentru investitii productive – intreprinderi din sectoare productive, IMM-uri si intreprinderi mari, cu exceptia sectoarelor exceptate de legislatia europeana ref. la fonduri structurale si cea de ajutor de stat;
Pentru celelalte operatiuni – IMM-uri.

AXA PRIORITARA II: Cresterea competitivitatii economice prin CD&I;
Domeniile majore de interventie:

  • 2.1 CD in parteneriat intre universitati/ institute de cercetare-dezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie;
  • 2.2 Investitii pentru infrastructura de CDI;
  • 2.3 Accesul intreprinderilor la activitati de CDI (in special IMM-urile).

Beneficiari:
- institute de cercetare;
- universitati;
- IMM-uri.

AXA PRIORITARA III: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public;
Domeniile majore de interventie:

Beneficiari:
- IMM-uri;
- Autoritati locale;
- ONG-uri.

AXA PRIORITARA IV: Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice;
Domeniile majore de interventie:

  • 4.1. Energie eficienta si sustenabila (imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic);
  • 4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie “verde”;
  • 4.3. Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie.

Beneficiari:
- intreprinderi din sectorul energetic, intreprinderi;
- intreprinderi, Autoritati locale;
- intreprinderi din sectorul energetic.

AXA PRIORITARA V: Asistenta tehnica. se adreseaza numai Autoritatii de Management pentru Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competitivitatii Economice” si Organismelor Intermediare.

Toate drepturile rezervate 2005 - 2007 SC Open Consulting SRL Scrie-ne la: