Despre Open Consulting   Servicii Open Consulting   Programe de finantare   Rezultate Open Consulting   Scrie-ne  Posibilitati de finantare

Fonduri structurale
> Programul National de Dezvoltare Rurala
> Fondul European pentru Piscicultura
> Programul Operational Regional
> Programul Operational Sectorial Competitivitate
> Programul Operational Sectorial de Mediu
> Programul Operational Sectorial Resurse Umane
> Programul Operational Sectorial de Transport

Fonduri nationale
> MIMMCTPL
> MEC
> AFM

Resurse
> Noile coduri CAEN

 


Home > Programe de finantare > Programul Operational Regional
Programul Operational Regional

Ce este POR?
POR este unul dintre Programele Operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana, si un instrument foarte important pentru implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala.
Este aplicabil tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei. Obiectivul general al POR consta in “sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica”.
Aceasta inseamna ca POR urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile mai dezvoltate si cele mai putin dezvoltate.

Ce tipuri de proiecte sunt finantate prin POR?
Proiectele finantate prin POR urmaresc, printre altele:

 • Imbunatatirea calitatii vietii si a infatisarii oraselor, precum si cresterea rolului lor in regiune;
 • Imbunatatirea accesibilitatii regiunilor prin dezvoltarea retelelor de infrastructura - drumuri judetene si sosele de centura;
 • Modernizarea serviciilor sociale: scoli, clinici, servicii de interventie in situatii de urgenta etc.;
 • Cresterea investitiilor in afaceri, prin acordarea de sprijin microintreprinderilor, imbunatatirea retelei de utilitati si a infrastructurii de afaceri;
 • Modernizarea si reabilitarea infrastructurii turistice existente.

Cine poate solicita finantare?
Solicitantii de fonduri pot fi:

 • Autoritatile administratiei publice (primarii, consilii locale, consilii judetene);
 • Institutiile publice, cum ar fi cele de sanatate, institutiile academice, serviciile de interventie in situatii de urgenta;
 • Organizatiile neguvernamentale (ONG-uri);
 • Companiile private, in special IMM-urile (intreprinderile mici si mijlocii) si microintreprinderile.

AXA PRIORITARA 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor –poli urbani de crestere

 • 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana;
 • 1.2 Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban;
 • 1.3 Dezvoltarea unui mediu de afaceri durabil;
 • 1.4 Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor sociale;

AXA PRIORITARA 2:Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport

 • 2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura. Cererea deschisa de proiecte a fost lansata pe data de 10 septembrie 2007.

AXA PRIORITARA 3:Imbunatatirea infrastructurii sociale

 • 3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate;
 • 3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale;
 • 3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie in situatii de urgenta;
 • 3.4 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.

AXA PRIORITARA 4: Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local

AXA PRIORITARA 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului

 • 5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural; crearea si modernizarea infrastructurilor conexe;
 • 5.2 Crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic;
 • 5.3 Valorificarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare pentru cresterea atractivitatii regiunilor Romaniei ca destinatii turistice.

AXA PRIORITARA 6: Asistenta tehnica – se adreseaza numai Autoritatii de Management pentru Programul Operational Regional si Organismelor Intermediare

 • 6.1 Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii Programului Operational Regional;
 • 6.2 Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind Programul Operational Regional.

 

Toate drepturile rezervate 2005 - 2007 SC Open Consulting SRL Scrie-ne la: