Despre Open Consulting   Servicii Open Consulting   Programe de finantare   Rezultate Open Consulting   Scrie-ne  Posibilitati de finantare

Fonduri structurale
> Programul National de Dezvoltare Rurala
> Fondul European pentru Piscicultura
> Programul Operational Regional
> Programul Operational Sectorial Competitivitate
> Programul Operational Sectorial de Mediu
> Programul Operational Sectorial Resurse Umane
> Programul Operational Sectorial de Transport

Fonduri nationale
> MIMMCTPL
> MEC
> AFM

Resurse
> Noile coduri CAEN

 


Home > Programe de finantare > Programul National de Dezvoltare Rurala
Programul National de Dezvoltare Rurala

Ce este FEADR?
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala(FEADR) este un instrument de finantare creat de Uniunea Europeanapentru a sprijini tarile membre in implementarea Politicii Agricole Comune.
FEADR reprezinta o oportunitate de finantare pentru spatiul rural romanesc, in valoare de aproximativ 7,5 miliarde de euro, incepand cu 2008 si pana in 2013. Similar cu Programul SAPARD, si FEADR se va baza pe principiul cofinantarii proiectelor de investitii private.

Prioritatile programului, concretizate in 4 domenii (axe) sunt:

  • Axa I “Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic”- 45% din totalul fondurilor UE, reprezentand suma de 3.246.064.583 euro;
  • Axa II “Imbunatatirea mediului si a zonelor rurale” 25% din fondurile UE, in suma de 1.805.375.185 euro;
  • Axa III “Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale” – 30% din fondurile europene, in suma de 2.046.598.320 euro;
  • Axa IV „LEADER” va primi 2,5% din sumele alocate celorlalte domenii, adica 123.462.653 euro.

Ce se poate finanta din FEADR?
Fondurile nerambursabile europene vor fi acordate pentru urmatoarele tipuri de investitii private:

Beneficiarii eligibili pentru proiectele de investitii se vor incadra, in general, in una din urmatoarele categorii:

  • Persoana Fizica Autorizata/Asociatie Familiala(PFA/AF)
  • Asociatii in domeniu cu statut juridic, Grupuri de producatori si Cooperative
  • Microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii

Clasificarea in acestacategorie se face potrivit OG nr. 27/2006, pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintării si dezvoltării intreprinderilor mici si mijlocii:

  • microintreprinderile: pana la 9 angajati si mai putin de 2 milioane de euro cifra de afaceri;
  • intreprinderi mici: intre 10 si 49 de salariati si mai putin de 10 milioane de euro cifra de afaceri;
  • intreprinderi mijlocii: intre 50 si 249 de angajati si mai putin de 50 de milioane de euro cifrade afaceri;

IMM-urile si microintreprinderile pot fi Societate cu Raspundere Limitata(SRL), Societate in Nume Colectiv (SNC), Societate pe Actiuni (SA), s.a, conform legislatiei comerciale nationale.

 

Toate drepturile rezervate 2005 - 2007 SC Open Consulting SRL Scrie-ne la: